Missie

TCCN, onafhankelijke aanbieder van digitale zorg, levert een actieve bijdrage aan oplossingen voor de toenemende zorgvraag. Dit doet TCCN door platform-onafhankelijke, direct toepasbare zorgdiensten te leveren, in samenwerking met huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. Op deze wijze wordt op een efficiënte en betrouwbare manier passende en goede zorg geleverd.

Visie

De druk op de zorg neemt toe. Er is een toenemende zorgvraag terwijl er steeds minder mensen beschikbaar zijn om in de zorg te werken. Wij zien het als onze opdracht om met digitale mogelijkheden zorg te leveren, om zo de groeiende druk op de zorg te verlichten. Wij doen dit door eenvoudig toepasbare digitale zorgdiensten aan te bieden. Zo dragen we bij aan betaalbare, toegankelijke en goede zorg in Nederland.

Historie

TCCN is sinds 1999 actief in digitale zorgverlening. Het verbeteren van patiëntenzorg door samenwerking tussen zorgverleners staat bij ons centraal. Ontstaan vanuit de behoefte om zorg slimmer en efficiënter te organiseren, door de verbinding tussen huisartsen en medisch specialisten digitaal mogelijk te maken. TCCN is sinds 2006 als zorgaanbieder geregistreerd en beschikt over een Wtza-vergunning.

Team
Jesper Wagenaar
Jilles Lijcklama à Nijeholt
Maartje Sijtsma
Monique van der Meer
Trisha Boer

Raad van Bestuur Taeke Castelein

Raad van ToezichtBert Benthem
Gerard Brinkman
Lútsen Zijlstra

Wet normering topinkomens (Wnt)De honorering van Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht geschiedt conform de Wnt.